O nás

Spoločnosť Gombostav bola založená v roku 2012. Hlavným predmetom činnosti sú výkopové a búracie práce ťažkými mechanizmami, odvoz stavebnej sute nákladnými vozidlami. Ďalej je to stavebná činnosť s hlavným zameraním na výstavbu a domových, bytových stavieb, výrobných a priemyselných hál, administratávnych budov a taktiež ich rekonštrukcie.

Stavby zhotovujeme na kľúč a aj formou subdodávok.

Odbornú spôsobilosť dokladujeme živnostenským oprávnením, výpisom z obchodného registra a v neposlednej rade aj samotnými referenciami vykonaných stavebných činností a úprav, zhotovenými osvedčenými pracovníkmi s odbornou praxou na profesionálny výkon v týchto oblastiach činností.

Garantujeme, že zrealizované dielo si zachová vlastnosti a funkciu danú projektantom. Pri dodávkach technologických zariadení a materiálu je poskytovaná záruka podľa záruky výrobcu týchto zariadení a materiálov.
Pri akýchkoľvek reklamáciách sme pripravení okamžite nastúpiť k odstráneniu reklamovaných závad.

Nami realizované stavebné práce sa organizujú vždy podľa požiadaviek zákazníka a v takom časovom horizonte, ktorý je odsúhlasený v časovom harmonograme prác.

Cenové kalkulácie za realizované stavebné práce sú realizované dopredu formou položkového rozpočtu.

Spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá a snažíme sa spraviť všetko pre to, aby ste boli s našimi službami spokojní!!!